Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Manunuzi Muhimu ya Mama Baada ya Kujifungua

Mahitaji ya mama baada ya kujifungua.

 • Nguo zenye kukuweka huru: kama dera, gauni kubwa na taiti za wazazi.
 • Taulo za mama wazazi: baada ya kujifungua unaweza ukatoka damu ukeni kwasababu ya kuvunjika ukuta wa mji wa mimba na inaweza dumu wiki mbili au mpaka wiki sita.
 • Maji na vinywaji vya kutosha: mama anahitaji kuwa na maji mengi mwilini.
 • Taulo za kutumia wakati wa kunyonyesha: mara baada ya kujifungua maziwa yanaweza jaa na kuvuja, uwepo wa taulo utakusaidia kukinga chuchu maziwa yasivuje.
 • Brazia za kunyonyeshea: chombo cha kujisaidia mara baada ya kutoka hospitali,kujisaidia inaweza kuwa ngumu. Chombo maalumu kitafanya urahisi wakati wa kukojoa.
 • Dawa za kulainisha choo: baada ya kujifungua kupata choo ni ngumu hivyo ongea na mkunga wako au daktari kupata matibabu mapema.

Manunuzi Muhimu ya Mtoto Baada ya Kujifungua

Mahitaji Muhimu ya Mtoto

 • Diapers (Nepi)

 

 • Wipes (taulo zenye maji): kwaajili ya kumfuta mtoto akijisaidia haja kubwa na haja ndogo.

 

 • Sabuni nzuri kwaajili ya kufulia nguo za mtoto: watoto wanazaliwa na ngozi nyeti, ni vyema kuchagua sabuni nzuri na yenye harufu nzuri katika ufuaji wa nguo za mwanao.

 

 • Mto wa kumbebea mtoto: mto huu utasaidia kuleta ahueni kwa mama hasa mgongoni, uti wa mgongo na mikono. Pia kwa wamama waliofanyiwa upasuaji wakati wa kujifungua unasaidia kupunguza mgandamizo kwenye kidonda. Dhumuni la kwanza la mto ni kumleta mtoto karibu na wewe na karibu na maziwa hasa wakati wa kumnyonyesha. Ni muhimu kuwa na mto ili kumsaidia mtoto kunyonya vizuri bila usumbufu.

 

 • Vitambaa vya kumfuta mtoto: watoto wanacheuwa kila wakati, ni vizuri kuandaa vitambaa maalumu kwaaji;o ya kumfuta kila saa anapocheuwa au kutema mate.

 

 • Bebeo la mtoto: sio kila mda utambeba mwanao akikuhitaji. Kuna mda utahitaji kutumia mikono yako, hivyo ni vizuri kutafuta bebeo la kumbebea.

 

 • Chupa za mtoto: kama bado hujanunua chupa kwaajili ya kulishia mtoto maziwa na maji miezi sita ikifika, ni wakati mzuri wa kununua sasa.

 

 • Pampu ya titi: kama utawahi kurudi kazini na mtoto hajafika wakati wa kuanza kula vyakula vingine, pampu ya titi itakusaidia kukamua maziwa kwaajili ya baadae ukienda kazini. Kumbuka maziwa hayo yaliokamuliwa ni vema yakahifadhiwa katika hali ya joto na kupewa mtoto katika hali ya uvuguvugu. Unaweza tumia maji ya moto kuhifadhi.

 

 • Sabuni ya mtoto: ni vizuri kutumia sabuni maalumu za watoto kama family for baby au nyingineyo.ikiwa sabuni hizi zimemkataa mtoto jaribu kutumia sabuni ya kipande kama jamaa. Epuka sabuni zenye marashi makali kwa mtoto.

Michezo ya Kusaidia Ukuaji wa Mtoto wa Miezi 9

Katika kipindi hichi mtoto atakua katika hatua ya kuchunguza zaidi, atatambaa,atatembea, atajificha au kukaa sehemu iliyojificha. Hii ni kwa sababu ya kuongezeka kwa kiwango chake cha uhusiano na vitu vichafu.  Zifuatazo ni shughuli ambazo zitamsaidia mtoto wa miezi tisa

Mchezo wa boksi

 • Ikiwa mwanao ana utambuzi wa mchezo huo, jaribu kucheza naye
 • Chukua ubao mwepesi au boksi la plastiki la kumtosha mwanao
 • Litengenezekwa jinsi ya kumfanya aweze kuingia na kutoka
 • Hakikisha upo karibu na mtoto wakati anacheza mchezo huo
 • Njia nyingne unaweza kutengeneza nyumba ya boksi kwa ajili yake.

Midoli milaini

Katika mwezi huu,mtoto wako ataunganika sana na mdoli wake

 • Mnunulie midoli laini anayoweza kucheza nayo
 • Mtengenezee mdoli hadithi itakayofanya aonekane kama mwanadamu.

Michezo ya Kusaidia Ukuaji wa Mtoto wa Miezi 8

Sasa mtoto wako anajaribu kusimama, ataimarika mikono yake na macho kipindi hiki. Unaweza kumsaidia kwa kumpatia vishughuli vichache ili kuboresha uwezo wake.

Michezo ya kurusha miguu

Zoezi hili litamsaidia vema mtoto katika uimarikaji wake

 • Mshikilie mtoto kwa upande wa nyuma , mkono mmoja ukimshika kifuani mwake na wa pili ukimsaidia kwa chini.
 • Weka mpira mbele ya miguu yake
 • Sasa msaidie kupiga mpira huku ukiwa umemshikilia.
 • Sema “piga” kila wakati na atafanya hivo.

Kelele

Mwanao atapenda kupiga kelele. Hivyo mpe vitu vya kumsaidia kufanya hivo

 • Unaweza kumpatia sahani na kijiko ikiwa umemuweka katika kiti chake cha kukalia na kumfanyia sauti anayoitaka.
 • Mwanao sasa atataka kutengeneza sauti kama hiyo kwa mikono yake mwenyewe.

Michezo ya Kusaidia Ukuaji wa Mtoto wa Miezi 7

Mtoto wako sasa anasikia na kuzingatia zaidi. Uwezo wake wa kusikia na kuzingatia unachomwambia umeimarika sana na utaendelea kipindi ambacho unamtamkia maneno na kumtambulisha baadhi ya vitu

Vitu vya hadithi

Wakati wa hadithi ni wakati pendwa sana kwa watoto.

 • Nunua au tengeneza vitu vya hadithi kama vile wanyama na miti
 • Tengeneza hadithi kuhusu vitu hivyo, ukiwa umemkabidhi mwanao
 • Mtazame kama atazingatia hadithi na picha ya vitu ulivyomkabidhi kwa pamoja,au kuitikia kwa sauti

Michezo ya kwenye maji

Watoto wanapenda kucheza kwenye maji,angalia jinsi inavyofurahishwa

 • Tumia beseni safi katika zoezi hili.
 • Weka kiasi cha maji katika beseni.
 • Chezea maji kwa kuyapiga piga kumfanya mwanao aone yanavyoruka nje.
 • Mfanye mwanao afanye sawa na wewe.
 • Zoezi hili litamfanya mwanao aimarike viungo vya mwili wake na anaweza kuleta athari.

Michezo ya Kusaidia Ukuaji wa Mtoto wa Miezi 6

Huu ni muda ambao mtoto anapendelea zaidi michezo ya kuchekesha na kupiga, atapata ujuzi mpya na kujihusisha nao.

Albamu ya picha

Mtoto wako ataanza kugundua baadhi ya vitu, rangi na maumbo katika shughuli zake.

 • Tengeneza albamu ya rangi yenye picha za ndugu na marafiki ambao mtoto anaweza kuwatambua.
 • Unaweza kumtengenea mtoto kitabu cha kuandikia pia.
 • Kaa na mwanao ukimuonesha albamu kila siku.
 • Kwa njia hii mtoto atazoea kupitia picha yeye mwenyewe

Jenga tofali

Huu ni wakati ambao mwanao ameimarika macho katika kutazama umbo, huu ni muda mzuri wa kuanza mchezo wa tofali

 • Kwa sasa mtoto wako ana ujuzi mzuri wa kuelewa vitu, na ataanza kubeba, kusogeza na kuangusha vitu.
 • Shiriki kwenye mchezo hadi pale mtoto atakapozoea kufanya hivyo mwenyewe.

Michezo ya Kusaidia Ukuaji wa Mtoto wa Miezi 5

Wakati huu mtoto wako atapendelea zaidi mchezo wa kujificha

Ficha mdoli

Hakikisha unakuwa na mwanao wakati wote wa mchezo pia unaweza kutengeneza eneo kwa boksi au karatasi ili kuzuia mtoto asijiumize

 • Weka mdoli pendwa wa mwanao katika boksi
 • Kisha weka boksi lenye mdoli katika boksi lingine, kisha kwenye boksi kubwa zaidi.
 • Muulize mtoto “mdoli wako upo wapi” na umuonyeshe kwenye boksi.
 • Mtazame mtoto anapojaribu kufungua boksi moja baada ya lingine.
 • Muulize mwanao “mdoli wako uko wapi”mda wote maboksi yamefunguliwa
 • Ona jinsi mwanao atakavyoutoa mdoli uliofichwa

Kuongoza ndege

Huu ni kati ya michezo ya kuvutia zaidi ikiwa utafanya kama mama

 • Wakati huu mtoto atafuata muelekeo wa kijiko wakati unamlisha
 • Cheza mchezo huu na mwanao wakati unampa chakula
 • Tumia kijiko kama ndege na uiongoze taratibu katika muelekeo wa mdomo wa mwanao
 • Wakati anapokea chakula mdomoni sema “ndege imetua”