Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Manunuzi Muhimu Kipindi cha Ujauzito Unapokaribia Kujifungua

Manunuzi kwa ajili ya mtoto mchanga

Mahitaji muhimu kwa ajili ya mtoto mchanga katika tarehe za mwanzo katika mwezi aliozaliwa tangu siku ya kwanza.

 1. Mahitaji ya mlo

Ni wazo zuri kama utamnyonyesha mwanao. Lakini kutokana na maisha ya sasa akina mama wengi wanapendelea  kumtengenezea mlo  tofauti  utahitaji kufuata kanuni, mahitaji hayo ni kama:

 • Maziwa ya unga
 • Chupa 6 za maziwa
 • Kiosha chupa na begi la kuhifadhia
 • Brashi ya kusafisha chupa pamoja na maji ya uvuguvugu
 • Eproni
 • Mto
 • Kitambaa cha kumkinga mtoto akicheua

Kama utaamua kumlisha maziwa yako kwa chupa utahitaji kitu cha kukamulia maziwa na vifaa vingine kama kiosha chupa na begi la kuhifadhia. Kusafisha chupa kwa majimoto ni muhimu sana hasa katika chupa anazotumia mtoto. Unapaswa kusafisha vema hizo chupa ili kuepuka kubeba uchafu  na maambukizo mengine yanayotokana na uchafu wa muda mrefu.

 1. Mavazi ya msingi

Kwa siku za mwanzo mtoto atahitaji mavazi mengi, hivyo hakikisha umenunua mavazi ya kutosha. Zingatia yafuatayo unaponunua mavazi kwa ajili ya mtoto;

 • Nguo za kipimo chake ingawa anakua kwa haraka
 • Ovaroli zenye mikono mirefu na mifupi ambazo zina vifungo katikati
 • Gloves 2 za mikono ili kumlinda mtoto asijikwaruze
 • Jozi 6 za viatu na soksi pamoja na nguo za kulalia
 • Jozi 6 za nguo za kutokea unapokwenda kuwaona ndugu na marafiki.
 • Kofia 2 za pamba kumlinda mtoto masikio na kichwa kipindi cha baridi.
 • Kwa kutegemea hali ya hewa, nunua jozi 2 za sweta au jaketi.

Nguo za mtoto zisafishwe na kuhifadhiwa sehemu salama kuzilinda kutokana na uchafu.

 1. Malazi

Pindi tuu unaporudi nyumbani mtoto wako atahitaji sehemu ya kupumzikia , unaweza kuchagua sehemu kwa ajili yake pembeni ya kitanda chako. Hakikisha umepata mpangilio wa kitanda kabla ya kichanga  kufika nyumbani. Uangalizi uchukuliwe kabla ya kununua neti,  hakikisha unapata bora na salama. Mahitaji sahihi katika kitanda cha mtoto ni;

 • Kitanda chenye ubora
 • Shuka2 hadi 3 za kufiti
 • Shuka3 hadi 4 zisizopitisha maji
 • Blanketi 3 za pamba

Kama utaenda kuazima au kununua kwa mtumba ni vema kuangalia zilizo bora.

 1. Mahitaji muhimu ya usafi wa mwili

Vifaa kwa ajili ya kumfanya kichanga awe salama na huru wakati wa kuoga. Utalazimika kuwa na vitu vifuatavyo;

 • Kuandaa sehemu salama kwa ajili ya kuoga, utatakiwa kununua beseni.
 • Taulo 2 za kuogea na pakiti 2 za sabuni ya kufulia nguo za mtoto
 • Shampuu ya mtoto na sabuni ya kumuogeshea mtoto wako
 • Losheni na mafuta ya kumpaka mtoto baada ya kuoga
 • Brashi ya kuchania nywele au seti ya vitana na vikatia kucha
 • Usimpulizie manukato mtoto mwilini.