Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Hatua za Ukuaji: Mtoto wa Miaka 4

Hatua mwanao alizofuzu (watoto wengi wanazifikia)

  • Anaruka kwa mguu mmoja.
  • Anashuka ngazi bila kushika ukuta.
  • Anaimba nyimbo alizosikia katika vipindi vya watoto.
  • Anataja majina ya baadhi ya rangi na maumbo.

Hatua za ukuaji zinazojitokeza (nusu ya watoto wanazifikia)

  • Anataja jina lake lote.
  • Ana misamiati ya maneno 1500.

Hatua za mapema kabla ya wengine (watoto wachache wanazifikia)

  • Anaweza kushika mpira.
  • Anahesabu zaidi ya kumi.
  • Anazitambua herufi zote.