Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Michezo ya Kusaidia Ukuaji wa Mtoto Mchanga

Kipindi hiki kichanga anaanza kutambua vitu vinavyomzunguka, anatazama na kujaribu kuelewa mazingira yanayomzunguka. Wakati huu uwezo wa mtoto wa kuona una kikomo. Anaweza kuona vitu kuanzia inchi 8 hadi 10 kutoka umbali aliopo, kipindi hichi pia uwezo wake unaboreka katika kuhisi, kuona na kutambua sauti. Unaweza kumuandalia vitu kwa ajili ya kuchezea

Vichekecha: watoto wanapenda sana kuchezea vichekecha, sauti zake pia zinamsaidia mtoto katika mfumo wa kuhisi. Unaweza kuanza kwa kuchukua kichekecha kidogo na kufanya yafuatayo kwa ajili ya mtoto:

  • Jaribu kuweka kichekecho katikati ya vidole vya mtoto
  • Ingawa bado ni mdogo kushika ila atahisi uwepo wa kitu.
  • Unaweza pia kutikisa kichekecho taratibu upande mmoja kwenda mwingine, itamsababishia kupepesa macho kufuatia mlio wa kichekecho.
  • Jaribu usitikise kwa sauti kubwa itamfanya mtoto kuogopa.

Maongezi ya furaha: unahitaji kuwa na mawasiliano ya karibu sana na kichanga

  • Wakati huu anajitahidi kuelewa vitu na sauti zinazomzunguka.
  • Atajaribu pia kuwasiliana na wengine kwa sauti za ishara.
  • Atajaribu kuzungumza kwa furaha na mtoto mwingine.
  • Jitahidi kufanya vitu vya kumchekesha na kumfurahisha kwa sauti na sura za kuchekesha vitamsaidia kuzid kutambua vitu