Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Mtoto Miaka 4 na Miezi 8 – (Miezi 56)

Jinsi mtoto anavyokua.

Mtoto wako anadaka na kuiga tabia anazoziona kwa wakubwa wake. Katika umri wa miaka minne watoto wanaanza majaribio ya kuwa na madaraka na kutumia maneno kupotosha watu.

Kupambana na tabia hii inahitaji uvumilivu na msimamo. Anapo amrisha wenzake mkanye. Anapotaka chakula au kitu kingine kwa nguvu mkumbushe kuomba kwa upole na kushukuru baada ya kupewa. Ikiwa mtoto wako anakua mkaidi kwa rafiki zake, mgeuzie kibao kwake na muulize anajisikiaje mtu akimfanyia hivyo inaweza kumsaidia kupambana na ukaidi.

Maisha yako sasa

Sasa mwanao anaweza kukuonyesha dhahiri chakula asichokipenda, inaweza kukushawishi kuacha kumuanzishia chakula kipya mwanao. Usikate tama endelea kumuanzishia mwanao vyakula vipya, kwa kawida mtoto anapewa vyakula 10 au 20 tofauti tofauti kabla ya kukubali na kukipenda. Mtoto akijifunza kukataa chakula chochote anachopewa italeta changamoto wakati atakapoanza kwenda shuleni. Bado hujachelewa kumuanzishia mtoto vyakula tofauti ili aweze kupata virutubisho vyote muhimu sasa na wakati atakapoanza shule.