Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Kuchagua Njia na Mahali pa Kujifungulia

Je, naweza kuchagua mahali pa kujifungulia mtoto?

Uchaguzi wa mahali pa kujifungulia unategemea na sehemu unayoishi, na kama wewe na mtoto wako mna afya na ujauzito inaendelea vizuri.

Kwa kawaida chaguo linaweza kuwa kujifungulia:

  • Hospitalini
  • Kituo cha afya chenye mkunga
  • Nyumbani

Ikiwa unaishi mjini unaweza kuwa na chaguo la hospitali au kliniki kubwa za uzazi. Lakini kama unaishi kijijini chaguo lako linaweza kuwa dogo kwasababu ya uchache wa vituo vya kutolea huduma.Ni muhimu kuwasiliana na mkunga wako au mtoa huduma ili kufanya chaguo zuri la wapi ingefaa zaidi kujifungulia.

Lini naweza kwenda nyumbani baada ya kujifungua?

Kuna uwezekano mkubwa wa kurudi nyumbani siku au siku mbili baada ya mtoto kuzaliwa au hata siku hiyohiyo,kama kila kitu kikienda salama. Lakini kama wewe au mtoto wako hamko salama, mnaweza kukaa zaidi hospitali. Kama ulifanyiwa upasuaji, unaweza kukaa hospitali siku tatu hadi nne.

Unaweza kukaa zaidi kama hauko tayari kurudi nyumbani, au kama hakuna mtu wa kukusaidia nyumbani. Unaweza ongea na mkunga wako na kujua lini itafaa zaidi. Baadhi ya kinamama wanapenda kuangaliwa kwa karibu sana na kusikia salama wakiwa hospitali. Wakina mama wengine wanaona shida kulala, au wanagundua mtoto hawezi kulala vizuri kwenye wodi za uzazi kama ilivyo nyumbani.