Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Kujifungua Mtoto Ambae Hajageuka (Breech)

Mtoto asiyegeuka (breech) inamaanisha mtoto wako yupo kichwa juu matako chini ndani ya mfuko wako wa uzazi. Hata kama umefikisha wiki 37 tayari na mtoto wako bado hajageuka inavyotakiwa, bado kuna nafasi ya kujifungua kawaida. Mtoto ambae hajageuka huweza kugundulika unapokwenda kliniki, lakini bado asilimia 15 ya watoto ambao hawajageuka hutambulika wakati wa kujifungua.

Watoto ambao hawajageuka mara nyingi huhitaji upasuaji wakati wa kujifungua badala ya kumuanzishia mama uchungu.

Kama mtoto wako atagundulika kuwa hajageuka (breech), kuna aina mbali mbali za kujifungua unaweza ukachagua, ikiwemo:

Kujifungua hivyo hivyo mtoto ambae hajageuka (breech delivery)

Majaribio ya kumgeuza mtoto yatafanyika, ambapo ikishindikana daaktari ataweza kukusaidia kujifungua mtoto akiwa bado hajageuka (breech delivery).

Kama utakuwa umeamua kujifungua mtoto ambae hajageuka kwa njia ya kawaida, kuna mambo kadhaa ambayo lazima yawe sawa:

  1. Mtoto hatakiwi awe mkubwa sana au mdogo sana
  2. Nyonga yako haitakiwi iwe ndogo
  3. Lazima uwe na uchungu ulioanza wenyewe

Unaweza kuchagua kuchomwa sindano ya uti wa mgongo kwa ajili ya maumivu. Pia daktari wako anaweza akatumia vifaa maalumu au mikono yake kuweza kuvuta kichwa cha mtoto. Kuna uwezekano pia njia ikahitajika kuongezwa.

Mtoto wako atakapozaliwa utapata wasaa wa kumbeba baada ya daktari bingwa wa watoto kumfanyia uchunguzi.

Upasuaji uliopangwa

Njia nyingine ni maamuzi ya kufanyiwa upasuaji uliopangwa. Hii itasaidia kama imegundulika kuwa mtoto wako bado hajageuka na pia siku zako za kujifungua zimefika tayari au zimekaribia. Matayarisho na kufanyika kwa upasuaji kwa mtoto ambae hajageuka ni sawasawa tuu nay ale ya mtoto aliyegeuka ila kuna uhitaji wa kufanyika upasuaji.

Daktari wako atakuchoma sindano ya ganzi ya mgongo, ili usisikie maumivu kuanzia kwenye nyonga kuelekea chini. Atapasua tumbo lako kwa chini ya kitovu na kupasua tumbo la uzazi vilevile kuweza kumtoa mtoto. Utaweza kupewa mtoto wako papo hapo baada ya kufanyiwa uchunguzi na daktari uweze kumbeba wakati wakiendelea kutoa kondo la nyuma na kukushona eneo la upasuaji. Mara nyingi utabaki hospitali kwa uangalizi zaidi kati ya siku 3 hadi 7.