Mtandao #1 kwa Afya ya Mama na Mtoto

Address:

P. O. Box 38995, Dar es Salaam, Tanzania

Kuongezeka Uzito Kipindi cha Ujauzito

Kiwango cha uzito ambacho unatakiwa kuongezeka kipindi cha ujauzito, hutegemea na uzito ulioanza nao mwanzoni mwa ujauzito wako. Sababu zinazoweza kukusaidia kugundua uzito wako wa kawaida ulioongezeka kipindi cha ujauzito wako inategemea na idadi ya watoto ulio nao tumboni, ikiwa una mtoto mmoja au wawili au wengi tumboni hili ni jambo la kuzungumza na daktari wako kipindi cha mwanzo cha ujauzito wako.

Mjamzito mwenye uzito wa chini atahitajika kuongezeka uzito ili kusaidia mahitaji ya ujauzito na mtoto wake, lakini mjamzito mwenye uzito mkubwa hahitajiki kuongezeka uzito tena. Mwanamke atakayebeba mimba katika uzito wa kawaida, atahitajika kuongezeka uzito maalumu na mzuri wa kuisaidia mimba yake.

Kawaida uzito kuongezeka ni kilo 1-2 kila mwezi katika kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito wako, hii ni kama nusu kilo kwa wiki. Ujauzito wa mapacha utapelekea kuongezeka uzito wa wastani wa kilo 1.3 -1.5 kila wiki baada ya kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya ujauzito wako.

Mtoto wako atakua na kilo kati ya 3.5 – 4 wakati wa kuzaliwa. Kondo la nyuma (placenta) na majimaji ya ukuta wa mimba vyote vina uzito wa kilo 1 – 1.5 kila moja. Kukua kwa tishu za matiti yako kunachangia kilo 1 – 1.5 na damu ya ziada ndani ya mwili wako ina uzito wa kilo 2. Kilo 2.5 – 4.5 zilizobaki ni hifadhi ya mafuta na kilo 1 – 2.5 ni za mfuko wako wa mimba.

Kama una mapacha uzito wa watoto wako wakizaliwa ni takribani kilo 6-7 na kutakua na ongezeko kidogo la uzito.